Recenzije Pin 2. (Kafić) u Rijeka (Primorsko-goranska).