Recenzije Batana Eco-Museum. (Muzej) u Rovinj (Istarska).