Recenzije Petrova rupa (Peter's hole). (Muzej) u Rijeka (Primorsko-goranska).