Recenzije Alkarski dvori. (Muzej) u Sinj (Splitsko-dalmatinska).