Recenzije Pekara Sv. Matej. (Pekarnica) u Mali Lošinj (Primorsko-goranska).