Recenzije Prima namještaj Rijeka skladište. (Prodavaonica Namještaja) u Bakar (Primorsko-goranska).