Recenzije LIST MEĐIMURJE d.o.o.. (Prodavaonica Odjeće) u Čakovec (Međimurska).