Recenzije UZOR d.o.o. Boutique"Adriana". (Prodavaonica Odjeće) u Crikvenica (Primorsko-goranska).