Recenzije Međugeneracijski centar Ludbreg. (Prodavaonica Odjeće) u Ludbreg (Varaždinska).