Recenzije KROJ & BROJ, Zadar. (Prodavaonica Odjeće) u Zadar (Zadarska).