Recenzije KRPICA KROJAČKI OBRT, VL. ŠTEFICA ČUHAŠ. (Prodavaonica Odjeće) u Zaprešić (Zagrebačka).